Vartig 2005 DC
Tehnički podaci VARTIG 2005 DC
Priključni napon Osigurač spor Područje zavarivanja
TIG DC
Područje zavarivanja
MMA (REL)
Napon zavarivanja
MMA (REL)/TIG
Prečnik elektrode za zavarivanje MMA (REL) Masa Dimenzija
D x Š x V (mm)
1~230V/50Hz 16 A 5 - 200 A 5 - 160 A 21 - 26 V/
10,2 - 18 V
1,5 - 4 mm 12 kg 510 x 205 x 345

Intermitencija TIG
25%
Intermitencija TIG
100%
Intermitencija MMA (REL)
25%
Intermitencija MMA (REL)
100%
Tip gorionika
/ 150 A / / TIG-B 200 G
(PVT-20) 4m