Vartig 2005 AC/DC
Tehnički podaci VARTIG 2005 AC/DC
Priključni napon Osigurač spor Područje zavarivanja
TIG DC
Područje zavarivanja
MMA (REL)
Napon zavarivanja
MMA (REL)/TIG
Prečnik elektrode za zavarivanje MMA (REL) Masa Dimenzija
D x Š x V (mm)
1~230V/50Hz 20 A 5 - 170 A 5 - 170 A 20 - 26,8 V/
10 - 16,8 V
1,5 - 4 mm 18 kg 440 x 222 x 480

Intermitencija TIG
25%
Intermitencija TIG
60%
Intermitencija TIG
100%
Tip gorionika
200 A 160 A/ 170 A 130 A/ 130 A TIG-B 200 G
(PVT-20) 4m
TIG-B 450 W
(PVT-20) 4m