Vartig 1705 DC
Tehnički podaci VARTIG 1705 DC
Priključni napon Osigurač spor Područje zavarivanja
TIG DC
Područje zavarivanja
MMA (REL)
Napon zavarivanja
MMA (REL)/TIG
Prečnik elektrode za zavarivanje MMA (REL) Masa Dimenzija
D x Š x V (mm)
1~230V/50Hz 16 A 4 - 160 A 4 - 140 A 20,2 - 26 V/
10,2 - 16,4 V
1,5 - 3,25 mm 7 kg 330 x 135 x 270

Intermitencija TIG
25%
Intermitencija TIG
100%
Intermitencija MMA (REL)
25%
Intermitencija MMA (REL)
100%
Tip gorionika
160 A 100 A 140 A 70 A TIG-B 150 G
(PVT-P7) 4m