Varmig 1905 C Profimig
Tehnički podaci Varmig 1905 C Profimig
Priključni napon Osigurač spor Područje zavarivanja Napon zavarivanja Intermitencija
10%
Intermitencija
60%
Intermitencija
100%
Masa
1~230V/50Hz
2~400V/50Hz
16 A 25 - 150 A
75 - 190 A
15 - 24 V
17,5 - 22,5 V
190 A 70 A 55 A 34 kg

Prečnik žice za zavarivanje Dimenzija
D x Š x V (mm)
Tip gorionika
0,6 - 0,8 mm 600 x 330 x 420 PAG 180/3-K3B