Varin 3005
Karakteristike
  • MMA (REL) postupak varenja sa elektrodom sa plaštom
  • zavarivanje sa rutilnim, baznim i celuloznim elektrodama (VARIN 2000 CEL)
  • HOT START - povećana struja zavarivanja kod paljenja luka
  • ANTI STICKING- automatsko isključivanje luka kod lepljenja elektrode
  • ARC FORCE – sprečavanje lepljenja elektrode za vreme varenja
  • DC TIG zavarivanje (uspostavljanje luka sa dodirom) u zaštiti gasova
  • Priloženi komplet za zavarivanje po DC-TIG postupku kod aparata VARIN 1700 TIG, VARIN 1705 TIG, Varin 2505 i VARIN 2000 CEL TIG
Tehnički podaci Varin 3005
Priključni napon Osigurač spor Područje zavarivanja Područje zavarivanja
35%
Područje zavarivanja
60%
Područje zavarivanja
100%
Prečnik elektrode za zavarivanje Masa Dimenzija
D x Š x V (mm)
3x400V
50-60Hz
16 A 5 - 300 A 300 A 240 A 195 A 1,5 - 6,5 mm 27 kg 480 x 270 x 380