Varin 2005 E GEN
Karakteristike
  • MMA (REL) postupak varenja sa elektrodom sa plaštom
  • zavarivanje sa rutilnim, baznim i celuloznim elektrodama
  • HOT START - povećana struja zavarivanja kod paljenja luka
  • ANTI STICKING- automatsko isključivanje luka kod lepljenja elektrode
  • ARC FORCE – sprečavanje lepljenja elektrode za vreme varenja
  • DC TIG zavarivanje (uspostavljanje luka sa dodirom) u zaštiti gasova
  • Opciono komplet za zavarivanje po DC-TIG postupku kod aparata VARIN 1805 E, Varin 2005 E GEN
Tehnički podaci VARIN 2005 E GEN
Priključni napon Napon praznog hoda Osigurač spor Područje zavarivanja Područje zavarivanja
50%
Područje zavarivanja
100%
Prečnik elektrode za zavarivanje Regulacija zavarivanja Masa Dimenzija
D x Š x V (mm)
230V/50Hz 69 V 25 A 5 - 200 A 200 A 160 A 1,5 - 4 mm vezna 7,5 kg 440 x 160 x 280