Varcut S.P2N/B10

CNC prenosni rezači tipa VARCUT S.P2N su precizni i pouzdani aparati. Prenosna izrada rezača ima u osnovi jednu glavu za plazma i dve glave za gasno sečenje metala (lima) sa dvostranim uzdužnim pogonom sa AC motorima. Konstrukcija uredjaj u kombinaciji sa odgovarajuće odabranim podložnim stolom omogućava maksimalnu debljinu sečenja metala (lima) do 300 mm.

Tehnički podaci
Tehničke karakteristike VARCUT 3,2 S.P2N/B10 LCD-2,0x6,0 1(G+PL)+1G VARCUT 3,7 S.P2N/B10 LCD-2,5x6,0 1(G+PL)+1G VARCUT 4,2 S.P2N/B10 LCD-3,0x6,0 1(G+PL)+1G
CNC upravljanje BURNY 10 LCD BURNY 10 LCD BURNY 10 LCD
Radna širina 2.000 mm 2.500 mm
3.000 mm
Radna dužina 6.000 mm 6.000 mm
6.000 mm
Br. glava za sečenje 2 x plamen + 1 x plazma 2 x plamen + 1 x plazma 2 x plamen + 1 x plazma
Izrada pogona AC servomotor AC servomotor
AC servomotor
Max. brzina pozicioniranja do 15.000 mm/min do 15.000 mm/min do 15.000 mm/min
Preciznost programiranja ± 0.01 mm ± 0.01 mm
± 0.01 mm
Preciznost mašine ± 0.1 mm ± 0.1 mm
± 0.1 mm
Izrada visinskog vođenja plamenika
MSX 750 CAP
2 x MSX 750 CAP (plamen) 2 x MSX 750 CAP (plamen) 2 x MSX 750 CAP (plamen)
  1x MSX 750 ARC (plazma) 1x MSX 750 ARC (plazma) 1x MSX 750 ARC (plazma)
Visinsko vodenje naponom luka plazme IHT 3000 IHT 3000
IHT 3000