Varcut L2

CNC portalni rezači tipa VARCUT L2 su precizni i pouzdani uredjaji. Portalna izrada rezača ima jednu glavu za plazma i jednu glavu za gasno sečenje limova sa dvostranim uzdužnim pogonom sa AC motorima. Konstrukcija rezača u kombinaciji sa podložnim stolovima VAR-ECO omogućuje maksimalnu debljinu sečenja lima do 150 mm.

Tehnički podaci
Tehničke karakteristike VARCUT 2,6 L2/Ph-2,0x6,0/1(G+PL) VARCUT 3,2 L2/Ph-2,5x6,0/1(G+PL)
CNC upravljanje Phantom Phantom
Radna širina 2.000 mm 2.500 mm
Radna dužina 6.000 mm 6.000 mm
Br. glava za sečenje 1 x plamen + 1 x plazma 1 x plamen + 1 x plazma
Izrada pogona AC servomotor AC servomotor
Max. brzina pozicioniranja do 15.000 mm/min do 615000 mm/min
Preciznost programiranja ± 0.01 mm ± 0.01 mm
Preciznost mašine ± 0.1 mm ± 0.1 mm
Izrada visinskog vođenja gorionika MSX 750 CAP (plamen) MSX 750 CAP (plamen)
Mehanički (do 3mm) PPL 150 PPL 150
Ručno MSX 750 MAN MSX 750 MAN
Visinsko vodenje naponom luka plazme IHT 3000 IHT 3000