Varcut L1

CNC portalni rezači tipa VARCUT L1 su precizni i pouzdani aparati. Portalna izrada rezača ima jednu glavu za gasno sečenje limova sa jednostranim uzdužnim pogonom sa AC motorima, što omogućuje kvalitetno gasno sečenje limova. Konstrukcija rezača sa podložnim stolom omogućava maksimalnu debljinu rezanja do 150 mm.

Tehnički podaci
Tehničke karakteristike VARCUT 2,1 L1/Ph-1,5x6,0/1G VARCUT 2,6 L1/Ph-2,0x6,0/1G
CNC upravljanje Phantom Phantom
Radna širina 1.500 mm 2.000 mm
Radna dužina 6.000 mm 6.000 mm
Br. glava za sečenje 1 x plamen (po izboru: acetilen, propan-butan ili zemni gas) 1 x plamen (po izboru: acetilen, propan-butan ili zemni gas)
Izrada pogona AC servomotor AC servomotor
Max. brzina pozicioniranja do 6.000 mm/min do 6.000 mm/min
Preciznost programiranja ± 0.01 mm ± 0.01 mm
Preciznost mašine ± 0.15 mm ± 0.15 mm
Izrada visinskog vođenja gorionika MSX 750 CAP (plamen) MSX 750 CAP (plamen)
Mehanički (do 3mm) PPL 150 PPL 150
Ručno MSX 750 MAN MSX 750 MAN
Visinsko vodenje naponom luka plazme MSX 750 ARC MSX 750 ARC