VAR-STROJ: L - ....... - 1G/TIG uredjaj za uzdužno zavarivanje po TIG postupku
VAR-STROJ: L - ....... - 1G/TIG uredjaj za uzdužno zavarivanje po MIG postupku
VAR-STROJ: L - ....... - 2G/TIG uredjaj za uzdužno zavarivanje po MIG postupku
VARSTROJ L-1250-1G/TIG VARSTROJ L-2500-1G/MIG VARSTROJ L-6000-2G/MIG
Tehničke karakteristike
Tip Postupak
zavarivanja
Max. dužina
zavarivanja (mm)
Promjer pred. za zavarivanje
min (mm)
Promjer pred. za zavarivanje
max (mm
Brzina zavarivanja
(m/min)
Debljina metala
(lima)(mm)
VAR-STROJ: L-….. TIG 1.000 80 400 0,1 – 1,0 0,5 – 1,5
VAR-STROJ: L-….. TIG 1.250 100 600 0,1 – 1,0 0,8 – 3,0
VAR-STROJ: L-….. TIG 1.500 150 800 0,1 – 1,0 0,8 – 3,0
VAR-STROJ: L-….. TIG 1.000 100 400 0,1 – 1,0 1,5 – 3,0
VAR-STROJ: L-….. TIG 1.250 120 600 0,1 – 1,0 2,5 – 6,0
VAR-STROJ: L-….. TIG 1.500 150 800 0,1 – 1,0 2,5 – 6,0
VAR-STROJ: L-….. TIG 2.000 200 1.200 0,1 – 1,0 2,5 – 8,0
Karakteristike
  • Ručno umetanje lima
  • Ručno centriranje
  • Pneumatsko pričvršćivanje
  • Automatsko zavarivanje sa podložnom letvom
  • Kod MIG/MAG vodeno hlađena podložna letva
  • Kod TIG donja plinska zaštita korijena vara