Optomat

Konzolni rezači namenjeni su za gasno i plazma sečenje limova manjih dimenzija, i to:

 • do 100 mm gasno
 • do 10 mm plazma

Tehnički podaci
Osnovni model Širina odčitavanja Širina sečenja Dužina sečenja Gorionik
OPTOMAT
M/HL93-1,25x3,0/1G
1250 mm 1500 mm 3000 mm
1
OPTOMAT
M/HL93-1,5x3,0/1G
1500 mm 2000 mm 3000 mm 1
Karakteristike
 • Optičko vođenje na osnovu crtanog šablona u odnosu 1:1 sa mogućnošću podešenjavaa dodatka na rez ± 3 mm, automatsko ugaono kašnjenje
 • Pogon u uzdužnom/poprečnom smeru preko nazubljenih letvi
 • Brzina kretanja 1.500 (3.000) mm/min
 • Preciznost praćenja: +/- 0,25 mm
 • Brzina praćenja:
  • kod uglova do 1m/min
  • kod ovala do 3 m/min
 • Radno okruženje:
  • Temperatura 5 do 45C
  • Vlažnost do 70% (bez kondenzata)
 • Plin za sečenje po izboru: acetilen, propan-butan ili zemni plin
 • Ručno podizanje/spuštanje gorionika
 • Centralni razvod plina sa manometrima
 • Gorionik sa mešanjem plina u sapnici