VAREX transformatori za zavarivanje

Prenosni, kompaktni transformatori za zavarivanje VAREX namenjeni su za zavarivanje sa oplaštenom elektrodom rutilnog sastava. Područje upotrebe je široko, pre svega su primereni za radove održavanja i popravke. Zbog toga su neizbežni u svakoj domaćoj radionici.

Varex 162 Varex 160 Varex 180
VAREX 162 VAREX 160 VAREX 180
VARUS ispravljači za zavarivanje

Tiristorski ispravljači Varus su aparati za zavarivanje velike snage koji svuda garantuju visoku kvalitet vara. Možemo koristiti rutilne i bazične elektrode najvećih razmera. Njihova upotreba je veoma široka: u brodogradilištima, industriji mašina, metaloprerađivačkoj industriji. Posebno su primereni za reparaturno zavarivanje – navarivanje i pravljenje žljebova (VARUS 650) sa ugljenom elektrodom. Robusna izrada osigurava dugu pouzdanost i izdržljivost aparata u najtežim teškim radnim uslovima.

Vaus 300 Varus 450 Varus 650
VARUS 300 VARUS 450 VARUS 650