Aparati za plazma sečenje su namenjeni za sečenje konstrukcijskih čelika sa komprimovanim vazduhom i visoko legiranih čelika i aluminijuma. Poseduju zaštitni kontrolni sistem i bezstepensku regulaciju.

Hyperterm Powermax 30 Hyperterm Powermax 45, Powermax 1000 A 70 D 12000
Hyperterm Powermax 30 Hyperterm Powermax 45, Powermax 1000 A 70 D 12000