Vesti
Aktuelno:
Izdvajamo iz ponude:
Arhiva:
Kako doći do nas
  • Adresa: Petrijevski put bb,
                 11300 Smederevo
  • Tel: 026/4715-174
  • Fax: 026/4715-170
  • E-mail: info@varstroj-s.rs

Kratak istorijat preduzeća

Sedište firmeSedište firmePut do nas

Prodajno - distributivna mrežaPreduzeće je osnovano 01.01.1996. godine pod nazivom "Ferum-Trade" d.o.o. sa sedištem u Smederevu. Delatnost peduzeća od 1996-2001 je trgovina crnm metalurgijom. Od 2001. započinje poslovna saradnja s "VARSTROJ" Lendava Slovenija i dobija se pravo za zastupanje na teritoriji Srbije. Nakon četvororgodišnje uspešne saradnje 01.01.2005. potpisuje se Sporazum između "Varstroj" d.d. Lendava Slovenija i "Ferum-Trade" d.o.o. koji menja naziv preduzeća u "Varstroj-S" d.o.o. sa sedištem u Smederevu i sa ciljem daljeg povećanja plasmana i promocije robne marke VARSTROJ.

"VARSTROJ-S" d.o.o. sa svojim distributerima u 100 gradova u Srbiji i preko 150 maloprodajnih objekata nudi kompletan asortiman proizvoda VARSTROJ Slovenija i jedinstvenu cenu za sve proizvode na teritoriji Srbije.

Sertifikacija i sistem menadžmenta

SertifikatU Junu 2007. godine uveden je i sertifikovan sistem menadžmenta kvalitetom i dobijen je sertifikat JUS ISO 9001/2001 koji je tokom februara 2011. godine unapredjen u sertifikat SRPS ISO 9001/2008.

Za sve proizvode iz asortimana VARSTROJ Slovenija obezbeđen je servis i rezervni delovi u garantnom i vangarantnom roku kao i besplatna kompletna tehničko-tehnološka podrška iz oblasti zavarivanja i sečenja metala koju Vam pružaju naši ovlašćeni i stručni kadrovi sa sertifikatom proizvođača VARSTROJ Slovenija.

Politika kvaliteta

Politika kvaliteta Varstorj-SPolitika kvaliteta je sastavni deo ukupne poslovne politike Varstroja-S, a zasnovana je na uspostavljanju, primeni i održavanju zakonom propisanog i tržišno orijentisanog poslovnog sistema, a sa ciljem potpunog zadovoljenja potreba i očekivanja korisnika i drugih zainteresovanih strana, uz stalno poboljšavanje sistema menadžmenta kvalitetom i povećanje efikasnosti i efikasnosti kompletnog poslovanja organizacije.

Detaljnije...