Varus 650
Karakteristike
  • MMA (REO) postupak varenja sa elektrodom sa plaštom
  • Upotreba rutilnih i baznih elektroda
  • Mogućnost pravljenja žlebova sa VARUS 650
  • Mogućnost upotrebe daljinskog regulatora
Daljinski regulator za tiristorno upravljane ispravljače za zavarivanje Varus
FR 1 - 1 FR 3 - 1
FR 1 - 1 FR 3 - 1
Tehnički podaci VARUS 650
Priključni napon Max. priključna snaga Osigurač spor Napon praznog hoda Područje struje za zavarivanje Regulacija varnog hoda Intermit.
35%
Intermit.
60%
Intermit.
100%
3~400V/50Hz 26 kVA 63 A 75 V 5 - 650 A spojna 650 A 490 A 380 A
Prečnik elektrode za zavarivanje Mehanička zaštita Hladjenje izvora Masa Dimenzija
D x Š x V (mm)
1,5 - 8,0 mm IP 23 Ventilator 268 kg 1465 x 740 x 655