Varus 300
Karakteristike
  • MMA (REO) postupak varenja sa elektrodom sa plaštom
  • Upotreba rutilnih i baznih elektroda
  • Mogućnost pravljenja žlebova sa VARUS 650
  • Mogućnost upotrebe daljinskog regulatora
Daljinski regulator za tiristorno upravljane ispravljače za zavarivanje Varus
FR 1 - 1 FR 3 - 1
FR 1 - 1 FR 3 - 1
Tehnički podaci VARUS 300
Priključni napon Max. priključna snaga Osigurač spor Napon praznog hoda Područje struje za zavarivanje Regulacija varnog hoda Intermit.
35%
Intermit.
60%
Intermit.
100%
3~400V/50Hz 8,9 kVA 20 A 75 V 5 - 300 A spojna 300 A 230 A 180 A
Prečnik elektrode za zavarivanje Mehanička zaštita Hladjenje izvora Masa Dimenzija
D x Š x V (mm)
1,5 - 6,0 mm IP 23 Ventilator 95 kg 980 x 450 x 550